Nhằm thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người dân, Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các ngân hàng thương mại triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền lên tới 500.000 đồng cho người dân thực hiện thanh toán dịch vụ công, nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 25.11.2022 đến hết 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 25.2.2023, cá nhân thực hiện thanh toán dịch vụ công, nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thành công bằng các phương tiện thanh toán gồm thẻ nội địa NAPAS, tài khoản ngân hàng, quét mã QR thông qua Cổng thanh toán NAPAS được hưởng ưu đãi hoàn tiền 30% tối đa lên tới 500.000 đồng đối với các giao dịch có hóa đơn tối thiểu từ 100.000 đồng.

Cụ thể, ưu đãi áp dụng cho cá nhân khi thanh toán các dịch vụ công gồm 4 nhóm dịch vụ: thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính; nộp thuế cá nhân; bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản.

Mỗi khách hàng sử dụng thẻ nội địa NAPAS, tài khoản thanh toán, mã QR để thanh toán dịch vụ công qua Cổng thanh toán NAPAS sẽ được áp dụng ưu đãi 2 lần/tháng/đợt trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Chương trình có thể kết thúc sớm trước thời hạn hoặc đến khi hết ngân sách tùy theo điều kiện nào đến trước.