Dư nợ thẻ tín dụng là gì?

Dư nợ thẻ tín dụng là gì?
Với các thuật ngữ đơn giản nhất cùng rút tiền thẻ đà lạt tìm hiểu nhé.
Dư nợ thẻ tín dụng là số tiền mà các chủ thẻ tín dụng đang nợ ngân hàng khi dùng thẻ để thanh toán hay rút tiền mặt. Bản chất của thẻ tín dụng là chi trước trả sau, ngân hàng sẽ cấp một số tiền trong hạn mức của thẻ cho khách hàng dùng trước và phải trả lại vào ngày đến hạn thanh toán mỗi tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *