Thẻ tín dụng JCB là gì?

Thẻ tín dụng JCB là gì?

JCB phát triển thành thương hiệu thanh toán quốc tế.

JCB được sáng lập vào năm 1961 và đến năm 1981 trở thành thương hiệu thanh toán quốc tế đầu tiên của châu Á. Hiện nay, công ty đã không ngừng lớn mạnh để trở thành thương hiệu thanh toán hàng đầu thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *