6 câu hỏi mở rộng kiến thức về thẻ tín dụng.

6 câu hỏi mở rộng kiến thức về thẻ tín dụng.
Vì sao ngày càng nhiều người mở thẻ tín dụng như vậy? Bạn có phải là một người am hiểu về thẻ tín dụng không? Cùng rút tiền thẻ tín dụng đà lạt trả lời 6 câu hỏi ngay sau đây.

1.Thẻ tín dụng là gì?

Thẻ tín dụng (Credit Card) là một loại thẻ ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng số tiền trong hạn mức đã thỏa thuận trước với ngân hàng mà không cần phải có số dư trong thẻ. Nói đơn giản, thì đây là loại thẻ giúp bạn mua hàng trước và thanh toán lại sau cho ngân hàng.

2.Thông thường, người dùng thẻ tín dụng phải chịu bao nhiêu khoản phí?

Phí thường niên, phí ứng tiền mặt thẻ tín dụng, phí chậm thanh toán thẻ tín dụng, phí vượt quá hạn mức tín dụng, phí chuyển đổi ngoại tệ thẻ tín dụng là những loại phí thông thường mà người sử dụng thường phải chi trả trong các trường hợp cụ thể.

3.Hạn mức thẻ tín dụng là gì?

Dựa vào hồ sơ và uy tín của người đăng ký mở thẻ (dựa trên thông tin CIC), ngân hàng sẽ cấp thẻ cùng với một hạn mức tín dụng. Đây là số tiền được sử dụng tối đa của thẻ tín dụng. Nếu sử dụng vượt qua số tiền này bạn sẽ phải chịu phí phạt.

4.Thanh toán tối thiểu là gì?

Đây là số tiền tối thiểu bạn cần trả cho Ngân hàng để không bị chịu phí phạt thanh toán chậm hay bị liệt kê vào danh sách nợ xấu. Số tiền thanh toán tối thiểu mà các ngân hàng thường áp dụng là 5% tổng dư nợ trong kỳ. Tuy nhiên, cách tính số tiền tối thiểu sẽ khác nhau tuy vào từng ngân hàng.

5.Ngân hàng sẽ bắt đầu tính lãi suất thẻ tín dụng của bạn ra sao?

Nếu trong khoảng thời gian miễn lãi mà bạn vẫn không thanh toán được số tiền dư nợ thì đó là thời điểm ngân hàng bắt đầu tính lãi suất cho bạn. Hiện nay đa phần các ngân hàng đều tính mức 5% dư nợ cuối kì. Đây là khoản tối thiểu bạn phải trả cho ngân hàng để không bị phạt trả chậm.

6.Sao kê thẻ tín dụng là gì?

Sao kê thẻ tín dụng là hóa đơn mà ngân hàng gửi cho bạn vào cuối mỗi chu kỳ sao kê. Trong đó sẽ liệt kê tất cả các giao dịch phát sinh trên thẻ và số dư nợ thẻ tín dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *