Liên hệ.

Địa chỉ: 420 Võ Trường Toàn, Phường 8, TP. Đà Lạt T. Lâm Đồng

Facebook: https://www.fb.com/ruttienthelamdong

Website: ruttienthelamdong.com

Hotline : Mr Thẻ Đà Lạt 0908.392.456